WoundEx® - Unikátní biokeramický prostředek k ošetření špatně se hojících chronických a akutních ran.

BATIST Medical

WoundEx® > Fotogalerie

Kazuistika č. 1

 • Žena 78 let
 • Anamnéza 3 roky
 • Stagnující defekt se střídáním efektu hojení
 • 3. recidiva ulcusu
 • Byly využity různé typy krytí
 • Dg: žilní insuficience
 • Neuropatická bolest
 • Hematoonkologické onemocnění
 • Stav při zahájení lokální terapie krytím WoudEx, převazy každé 2 dny

Zhodnocení kazuistiky č. 1

 • Celková doba léčby prostředkem WoundEx byla 5 měsíců - tato léčba vylučuje tvrzení o změně krytí za určitou dobu. Pokud se rána hojí, není důvod ke změně!
 • Celková doba léčby defektu byla 3 roky.
 • Během této doby pacientka užívala silná analgetika včetně opiátů.
 • Neuropatická bolest byla špatně ovlivnitelná.
 • Nyní je bez bolesti.
 • Pacientka vnímá situaci jako zázrak: "Vzhledem ke všem markerům – dg., bolest, anamnéza a celkové projevy v hojení jsem nevěřila ve zhojení rány!"