WoundEx® - Unikátní biokeramický prostředek k ošetření špatně se hojících chronických a akutních ran.

BATIST Medical

WoundEx® > Chronické rány

Chronické rány

Jako chronickou ránu označujeme sekundárně se hojící ránu, která i přes adekvátní terapii nevykazuje po dobu 6–9 týdnů tendenci k hojení. Tato definice vznikla na základě konsensu odborníků pracujících ve výboru České společnosti pro léčbu rány. Mezi chronické rány patří:bércové vředy, dekubity (proleženiny), diabetická noha, kožní defekty u onkologických pacientů, pooperační rány.

Pokračujte na: